Friday, December 24, 2010

A beautiful Norwegian Christmas song--A Star is Shining Tonight

We sang this song tonight at the Christmas service at the nearby Protestant church—Iladalen Kirke. The Oslo Gospel Choir sings a nice version of it and you can find it here on YouTube http://www.youtube.com/watch?v=_ilTwan9A8M.


EN STJERNE SKINNER I NATT     (Eivind Skeie / Tore Aas)

Nå er den hellige time
Vi står i stjerneskinn
Og hører klokkene kime
Nå ringes julen inn

Refr.:
Englene synger høyt i kor
Synger om fred på vår jord
Verden var aldri helt forlatt
En stjerne skinner i natt

En nyfødt kjærlighet sover
Nå er Guds himmel nær
Vår lange vandring er over
Stjernen har stanset her

Refr.: Englene synger .......

Se himlen ligger og hviler
På jordens gule strå
Vi står rundt krybben og smiler
For vi er fremme nå

Refr.: Englene synger .......
               
Her kan vi drømme om den fred
Som vi skal eie engang
For dette barn har himlen med
Og jorden fylles med sang
                          
Refr.: Englene synger.......


--------------------------------------------------------
(My best attempt at an English translation)

A STAR IS SHINING TONIGHT    (Eivind Skeie / Tore Aas)

The holy hour has now come
We stand in the light of stars
And listen to the clocks that chime
Ringing in Christmastime.

Refrain:
A choir of angels is loudly singing
Singing about peace on earth
The world was never completely forsaken
A star is shining tonight.

A newborn love is sleeping
God's heaven is now near
Our long journey is over
The star has stopped here.
      
Refrain: A choir of angels .......

See how heaven lies in rest
Upon the Earth's yellow hay
We stand around the manger and smile
Now we have found our way.
      
Refrain: A choir of angels .......
           
Here we can dream of the peace
That we will one day own
For this child has heaven with him
And the earth is filled with song
                      
Refrain: A choir of angels .......


No comments:

Post a Comment